להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
 
הישארו מחוברים
  

 
תקנון האתר


תקנון אתר  3dpuzzles.co.il 

1. אתר 3dpuzzles.co.il  (להלן: האתר) הינו אתר המשמש כחנות וירטואלית לציבור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל למכירה ושיווק של פאזלים 3D. האתר מנוהל ומתופעל ע"י אנ.איי.פי טכנולוגיות בע"מ .(להלן הבעלים) ברחוב בן גוריון 32 /19, חולון  ,  כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות 
ל אנ.איי.פי טכנולוגיות בע"מ. השימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.
2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7.  מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
      מוצר המופיע עם מחיר 0.00 ₪ - יש ליצור קשר עם שרות לקוחות לוודא את מחירו.
8. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר. 
 
אופן הקנייה והתשלום:
 
9. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. לביצוע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.
זכור: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
10.  המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, ניתן לשמור את ההזמנה מבלי לסיימה ולהמשיכה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום.
11. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.
החיוב יעשה אך ורק לאחר המצאות המוצר במלאי ואישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, כאשר פרטי כרטיס האשראי מועברים כשהם מוצפנים באמצעות שרת מאובטח. אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור עמו קשר טלפוני לקבלת פרטי כרטיס האשראי.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.
12. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי של אנ.איי פי טכנולוגיות בע"מ ו/או במלאי הספק במועד האספקה  הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא יהיה האתר מחויב במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר  נגרם לרוכש או לצד ג', בכפוף לכך שהאתר יודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי וישיב לו כל סכום  ששילם (אם שילם) ל אנ.איי פי טכנולוגיות בע"מ  ו/או יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

13.  האתר שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה  באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.
 
מבצעים:
 
14.  מעת לעת ימכרו מוצרים באתר 3d puzzles  במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
15.  כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.
16.  אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי האתר  לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
אופן האספקה והמשלוח:
 
17.  אין לראות בבעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליוו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת אתר 3dpuzzles ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
18.  באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
19. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 20. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, יהא האתר פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד אתר 3dpuzzles ו/או מי מטעמו בקשר עם
עיכובים באספקה.
21 . כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.
 

 
ביטול עסקה והחזרת מוצרים:
 
23.  האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
מוצרים המוחזרים תוך 14 יום מיום מסירתם כשהם סגורים באריזתם המקורית ולפני שנעשה בהם כל שימוש, יזוכו ללא כל שאלות בניכוי 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. עלויות המשלוח יחולו על הקונה.
24.  בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי האתר תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
25.  זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
- במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
- במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
- כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה.
26.  הלקוח רשאי לבטל רכישת שירות בצירוף חשבונית הקנייה בלבד, אם טרם הוחל בנתינתו, וזאת תוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
27.  האתר יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
- במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
- במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
- אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
28.  הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
29.  אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
סודיות:
 
30.  מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ''ב - 1982. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. האתר ובעליו לא יישאו בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו במקרה זה.
31.  לקוח הנרשם לרשימת התפוצה, לקבלת מידע על מבצעים , מסכים שלאתר ו/או מי מטעמו עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אשר סיפק במעמד הרשמתו, הודעות ועדכונים, לרבות מידע פרסומי או מסחרי. הלקוח זכאי לבקש להסיר את עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני בכל עת.
32.  חשוב להבהיר, רכישה ב 3d puzzles, מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו''ב, אלא אם המשתמש יציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך.
33.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.
שונות:
34. על ההתקשרות בין המזמין לבין בעלי האתר דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
35.  בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
36.  התקנון עודכן לאחרונה בתאריך- 10/07/20 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הבעלים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 


כל הזכויות שמורות ל  -אנ.איי.פי טכנולוגיות בע"מ
תקנון האתר | מדיניות האתר | קנייה מאובטחת | פאזלים תלת מימדיים

מאמרים אחרונים: פאזלים  פאזלים תלת מימדיים - נוסטלגיה בניחוח חדשני | פאזלים - הנאה כמו פעם | הנאה לכל המשפחה | דבר כזה לא ראיתם!

                              
 
לייבסיטי - בניית אתרים